Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi

„Szkolne superwizje” (2016–2018) projekt Stowarzyszenia MONAR finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

Program Stowarzyszenia MONAR „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej potrzebowali wsparcia i to w sposób, który nie tylko umożliwi doskonalenie umiejętności pedagogicznych ale zarazem zadba o ich  kondycję psychiczną i rozwój osobisty.

505 813 966 Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o wyrozumiałość – na pewno  oddzwonimy.

Adresatami programu są wyłącznie nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zajmujący się realizacją programów wychowawczych i profilaktycznych w różnego rodzaju szkołach i placówkach systemu oświaty, które adresują swoje działania do osób w wieku od 13 do 16 lat.

Oferta programu obejmuje:

  1. Możliwość korzystania z nieodpłatnych superwizji prowadzonych przez superwizorów Stowarzyszenia MONAR – w jednej szkole, program obejmie 5 sesji  superwizyjnych (po 5 godz. lekcyjnych każda), organizowanych w danym roku szkolnym dla grupy min. 15 nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku 13-16 lat.
    Możliwe jest też stworzenie jednej grupy z nauczycieli z różnych gimnazjów (placówek).
    Sesje superwizyjne odbywać się będą na terenie danej szkoły lub w miejscu ustalonym przez uczestników.
  2. Bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowych „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą” organizowanych na terenie każdego województwa, poświęconych skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej nauczyciela.
  3. Bezpłatny przewodnik do pracy wychowawczej i profilaktycznej opracowany przez doświadczonych specjalistów i obejmujący praktyczne wskazówki, scenariusze i porady przydatne w codziennej pracy nauczyciela (obecnie publikacja jest na etapie opracowywania).

Nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy adresują swoje działania do osób w wieku od 13 do 16 lat, serdecznie zapraszamy do udziału w naszym projekcie poprzez uczestnictwo w superwizjach i konferencjach.