Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci w wieku 18-28 lat z problemem uzależnienia od wszystkich substancji psychoaktywnych.

505 813 966 Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o wyrozumiałość – na pewno  oddzwonimy.

Zasady przyjęć

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci z problemem uzależnienia od wszystkich substancji psychoaktywnych.

Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich między 18 a 28 rokiem życia.
Mile widziane doświadczenie w terapii.
Przyjęcia realizowane są w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do soboty.

Przyjeżdżając do ośrodka należy przywieźć:

 • dowód osobisty;
 • skierowanie do ośrodka (wydawane jest przez lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatrę);
 • kartę informacyjną z oddziału detoksykacyjnego lub zaświadczenie od lekarza z informacją, że osoba przyjmowana nie wymaga detoksykacji;
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • 35 złotych na wykonanie testu narkotykowego przy przyjęciu do placówki

Inne ważne informacje:

 • Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren ośrodka substancji psychoaktywnych, odzieży oraz symboli promujących używanie substancji psychoaktywnych, przemoc lub nietolerancję.

Osoba przyjeżdżająca do ośrodka nie może być pod wpływem substancji odurzających.

 • W ośrodku obowiązuje abstynencja narkotykowa i alkoholowa.
 • W ośrodku obowiązuje zakaz agresji i szacunek dla cudzej własności.
 • W ośrodku można palić papierosy tylko z akcyzą.
 • Bardzo uprzejmie prosimy, aby osoby które przyjeżdżają do Ośrodka wszystkie sprzęty elektroniczne zostawiały w domu.

Dziękujemy

Główne zasady obowiązujące pacjentów:

Założenia programu terapeutycznego

Program jest adresowany do osób pełnoletnich między 18 a 28 r.ż., z problemem uzależnienia,

 • posiadających wcześniejsze doświadczenia terapii ambulatoryjnej lub stacjonarnej (mile widziane),
 • będących w trakcie edukacji lub z doświadczeniami pracy zawodowej
 • oraz których bliscy są gotowi na współpracę z zespołem merytorycznym ośrodka.

Założenia programowe:

 • leczenie oparte o elementy metody Społeczności Terapeutycznej;
 • pobyt 8 miesięczny, podzielony na IV etapy (po 2 m-ce każdy);
 • diagnoza nozologiczna i diagnoza wstępna w I tygodniu pobytu;
 • diagnoza problemowa i Indywidualny Plan Terapii po I m-cu pobytu;
 • indywidualne prowadzenie pacjenta przez terapeutę – regularne spotkania (min. 1 x w tyg. 1 godz.).

Inne formy pracy:

 • grupy edukacyjne i psychoedukacyjne (1x w tyg.)
 • współpraca z rodziną (regularne spotkania 1 na 2 m-ce, rekomendowana terapia rodzinna w poradni)
 • możliwość kontynuowania nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej w trybie niestacjonarnym (moment, w którym będzie możliwa kontynuacja nauki, każdorazowo jest ustalany z kadrą ośrodka, w odniesieniu do osobistego planu terapii)
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne (joga- 1x tyg. 2 godz., siłownia,  biegi)

Program zakłada pracę z grupą 16-18 osób, co pozwala na zwiększoną intensywność oraz indywidualizację oddziaływań w stosunku do pacjenta.

Po zakończeniu programu oferujemy opiekę postrehabilitacyjną w hostelu przez kolejne 6 miesięcy.

Filozofia pracy w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej zakłada wzajemną pomoc i konfrontację z realną sytuacją osoby leczącej się.

Praca grupowa jest uzupełniana terapią indywidualną,

której istotą jest stworzenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu, co pozwala na poruszanie kwestii wstydliwych, ale też pogłębianie tych, które ujawniły się w trakcie formalnych i nieformalnych spotkań grupowych.

Zajęcia warsztatowe dotyczą:

 • zasad dobrego kontaktu,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • mechanizmów uzależnienia,
 • umiejętności rozpoznawania symptomów nawrotu,
 • motywacji do zmiany,
 • systemu wartości,
 • współpracy,
 • radzenia sobie z presją,
 • świadomości funkcjonowania w bliskich relacjach, itp. 

Uzasadnienie założeń programu:

Społecznośc terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna jest najbardziej rozpowszechnioną formą pracy z osobami z problemem uzależnienia, zakładającą współudział pacjentów w formułowaniu przebiegu terapii i ich samodzielność, a więc zwiększającą zakres odpowiedzialności.

Ośrodek terapii uzależnień w Łodzi - grupa pacjentów w kawiarni

Współpraca z rodziną

regularne spotkania (raz na 2 miesiące), na których poruszane są tematy pomagające zrozumieć istotę terapii, osobiste trudności związane z faktem uzależnienia bliskiej osoby, możliwości wzajemnego wsparcia, możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Nasi pacjenci, jako osoby dorosłe mają prawo decydować o tym czy chcą, aby ich najbliżsi uczestniczyli w ich terapii, co oznacza regularny kontakt z terapeutą prowadzącym i wspólne spotkania.

Oczywiście zachęcamy osoby bliskie do współpracy, bo z doświadczenia wiemy, jak ważnym wsparciem może być rodzina.

Aktywności wspierające

Program merytoryczny w naszym Ośrodku jest uzupełniany różnego rodzaju aktywnościami, które nie są przypadkowe i stanowią istotny element terapii.

Zajęcia z jogi

Zajęcia sportowe

Zajęcia teatralne

Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne