Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi

Stowarzyszenie MONAR

Pomagając innym mogę też odnaleźć siebie.

Nasze działania na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień oraz ich rodzin obejmują szeroki zakres wsparcia, od terapii i poradnictwa po działania profilaktyczne i edukacyjne.

Prowadzimy również różnorodne projekty społeczne, skupiając się na integracji społecznej osób z problemem uzależnienia oraz wspieraniu ich w powrocie do życia bez nałogu. 

Numer konta bankowego dla wpłat darowizn:

Stowarzyszenie MONAR
93-305 Łódź, ul. Tuszyńska 106

Bank PEKAO SA

84 1240 3028 1111 0000 2822 3397

Tytuł przelewu przy darowiźnie: darowizna na cele statutowe

Idea realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej powstała, kiedy w 2006r. Społeczność Terapeutyczna Ośrodka przeniosła się z budynku w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej do obiektu znajdującego się w Ozorkowie. Ośrodek znalazł się w nowym otoczeniu społecznym i stanął przed koniecznością określenia swojego miejsca w społeczności lokalnej Ozorkowa.

To, w myśl tradycji Monaru, oznacza wzięcie na siebie części odpowiedzialności za funkcjonowanie tej społeczności.

Projekty te miały za zadanie wspierać pacjentów ośrodka w procesie usamodzielnienia w trakcie i po zakończeniu procesu terapeutycznego oraz służyć młodym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej. Z biegiem czasu wsparciem zostały objęte również dzieciaki oraz kadra pedagogiczna w świetlicach środowiskowych a obszar oddziaływań zwiększył się do całego województwa.

W ramach projektów pacjenci Ośrodka w Ozorkowie i w Łodzi oraz młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z województwa łódzkiego mogły skorzystać z rozbudowanej oferty zajęć edukacyjnych, pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych, profesjonalnych kursów zawodowych, staży zawodowych, doradztwa i opieki terapeutycznej. Kursy języka angielskiego, obsługi komputera, nauki szybkiego czytania i mnemotechnik, zajęcia kulinarne, nauka dbania o swój wizerunek, zajęcia stolarskie, konsultacje z doradcą zawodowym, treningi komunikacji, autoprezentacji to tylko niewielki wycinek oferty.   

Ważną częścią każdego projektu były również zajęcia umożliwiające budowanie swoich pasji i zainteresowań oraz nauka konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Odbywały się treningi piłki nożnej, wyprawy rowerowe, jazda konna, zajęcia teatralne, muzyczne, fotograficzne, zajęcia survivalowe a także obozy, wyjazdy i szereg innych atrakcyjnych aktywności.

W latach 2006 – 2019 zrealizowaliśmy 10 projektów, z których skorzystało prawie 2000 osób, a łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła ponad 18 mln złotych.

Szkolne superwizje

„Szkolne superwizje” (2016–2018) projekt Stowarzyszenia MONAR finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej Program Stowarzyszenia MONAR „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy w swojej codziennej …