Get Adobe Flash player
+ 100% -

                                                 


 Piotr

 

Piotr Adamiak- dyrektor ośrodka w Łodzi i Ozorkowie, mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej UW, stażysta Laboratorium Psychoedukacji w latach 1990-1993, specjalista terapii uzależnień, superwizor  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, trener PFST- w ramach certyfikacyjnego szkolenia dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, w latach 2009-2012 wykładowca Wyższej Szkoły    Pedagogicznej w Łodzi.

 

Basia

 

 

Barbara Tokarska- odpowiedzialna za program merytoryczny ośrodka krótkoterminowego, mgr pedagogiki specjalnej- resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień, członek zespołu szkoleniowego PFST,  koordynator programu stażowego w ramach specjalistycznego szkolenia certyfikacyjnego terapii uzależnień, w latach 2001-2009 pracownik naukowo- dydaktyczny UŁ, w latach 2009-2012 w WSP w Łodzi.

 

Damian

 

 

 

Damian Gurdziel- instruktor terapii uzależnień, student III roku pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, instruktor sportu. Trener w ramach projektów aktywizacji zawodowej „Możesz Inaczej”, „Moja Pasja- Moja  Praca”.

 

2016-05-27 14

 

 

Patrycja Sławska – specjalista terapii uzależnień, mgr psychologii, absolwentka KUL. Podczas studiów stażystka w ośrodku Monar w Ozorkowie, wolontariuszka  w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie. W ośrodku uczestniczy wraz ze społecznością w zajęciach Zumby.

 

14068265_1112845445429050_802678911510265686_n

 

 

Paulina Waśka- studentka III roku Resocjalizacji UŁ. W trakcie szkolenia certyfikacyjnego dla terapeutów uzależnień. Interesuje się pedagogiką i psychologią. Pasjonatka górskich wycieczek, jazdy na snowboardzie, teatru oraz filmu.

 

 

Przemek

 

Przemysław Kręgowski – posiada licencjat z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Student I roku studiów magisterskich pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z resocjalizacją, Jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień prowadzonego przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Pasjonat sztuki kulinarnej, piłki nożnej, jazdy rowerowej oraz wędkarstwa karpiowego.

 

 

 

Jola

 

 

Jolanta Wasilewska- pracownik administracyjny, odpowiedzialny za pion żywienia. Od lat zajmuje się współpracą z lekarzami pracującymi w ośrodku, Sanepidem, a także koordynacją remontów placówki,  mających na celu przystosowanie jej do obowiązujących wymogów.

 

ja

 

 

Siergiej Nabojkin- z-ca dyrektora, specjalista administracyjno-finansowy w ośrodku pracuje od 2001 roku. Z wykształcenia magister psychologii ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. W ośrodku odpowiedzialny za funkcjonowanie biura zajmuje się ruchem chorych i statystkę oraz ściśle współpracę z NFZ.

 

 

Magdalena Komuńska- lekarz pediatrii i medycyny rodzinnej, posiada 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą uzależnioną.

 

Małgorzata Bogdanowicz - pracownik ds. kadr, w ośrodku pracuje od 2015 r.

 

Kalendarz
Mapa

Click to open larger map