Get Adobe Flash player

DSC_0542

 ZESPÓŁ:

 

Piotr Adamiak - dyrektor ośrodka w Łodzi i Ozorkowie

– mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej UW

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

– superwizor  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Siergiej Nabojkin – z-ca dyrektora

– mgr psychologii

– specjalista administracyjno-finansowy

 

Małgorzata Bogdanowicz – pracownik ds kadr i administracji

– pedagog

 

Barbara Tokarska – kierownik ds merytorycznych

– mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacji

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

Patrycja Sławska – mgr psychologii

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

Damian Gurdziel - certyfikowany instruktor terapii uzależnień

– student III roku pedagogiki- resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego

– instruktor sportu

 

Paulina Waśka   – absolwentka pedagogiki UŁ

– studentka I roku studiów II stopnia Społecznej Akademii Nauk

 

Przemysław Kręgowski – mgr pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z resocjalizacją

– w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w zakresie terapii uzależnień

 

Karolina Urbanelis – mgr psychologii

– stażystka naszego ośrodka od stycznia 2018 r.

 

Wojciech Pesta - psycholog
- stażysta naszego ośrodka od maja 2019

 

Jolanta Wasilewska - pracownik administracyjny

– odpowiedzialny za pion żywienia i koordynację remontów placówki, mających na celu przystosowanie jej do obowiązujących wymogów

 

Magdalena Komuńska- lekarz pediatrii i medycyny rodzinnej

 

Marta Dodos-Mirek-  dr n. med., Specjalista Psychiatrii (II Stopnia).

– Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży