Get Adobe Flash player

 

 ZESPÓŁ:

 

Piotr Adamiak - dyrektor ośrodka w Łodzi i Ozorkowie

– mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej UW

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

– superwizor  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Siergiej Nabojkin – z-ca dyrektora

– mgr psychologii / studia podyplomowe z rachunkowości

– specjalista administracyjno-finansowy

 

Małgorzata Bogdanowicz - pracownik ds kadr i administracji

– pedagog

 

Barbara Tokarska – kierownik ds. merytorycznych

– mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacji

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

Damian Gurdziel - certyfikowany instruktor terapii uzależnień

– pedagog resocjalizacyjny

– instruktor sportu

 

Andrzej Dryja – mgr psychologii

– w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

 

Katarzyna Raduchowska - mgr prawa
 
  – specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)  

 

Wojciech Pesta - mgr psychologii
- uczestnik szkoły Psychoterapii poznawczo – behawioralnej w CENTRUM CBT EDU w Warszawie.
 a

Maciej Abramczyk - wychowawca

– student psychologii

 a

Arkadiusz Starzykowski – stażysta ośrodka

– student III roku psychologii UŁ

– animator działań twórczych

 

Jolanta Wasilewska - pracownik administracyjny

– odpowiedzialny za pion żywienia oraz utrzymanie standardów sanitarnych.

 

Magdalena Komuńska - lekarz pediatrii i medycyny rodzinnej

 

Marta Dodos-Mirek -  dr n. med., Specjalista Psychiatrii (II Stopnia).

– Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

 

WSPÓŁPRACOWNICY:
Anna Kobalczyk- mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, nauczycielka jogi, technik relaksacyjnych, coach, trenerka rozwoju osobistego.
Od lipca 2020 roku prowadzi dla nas zajęcia z Jogi.