Get Adobe Flash player
+ 100% -

                                                 


 Piotr

 Piotr Adamiak- dyrektor ośrodka w Łodzi i Ozorkowie, mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej UW, stażysta Laboratorium Psychoedukacji w latach 1990-1993, specjalista terapii uzależnień, superwizor  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, trener PFST- w ramach certyfikacyjnego szkolenia dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, w latach 2009-2012 wykładowca Wyższej Szkoły    Pedagogicznej w Łodzi.

 

 

 

Basia

 

 Barbara Tokarska- odpowiedzialna za program merytoryczny ośrodka krótkoterminowego, mgr pedagogiki specjalnej- resocjalizacji, specjalista terapii uzależnień, członek zespołu szkoleniowego PFST,  koordynator programu stażowego w ramach specjalistycznego szkolenia certyfikacyjnego terapii uzależnień, w latach 2001-2009 pracownik naukowo- dydaktyczny UŁ, w latach 2009-2012 w WSP w Łodzi.

 

 

 

Teresa

 

 Teresa Pargulska- instruktor terapii uzależnień, pracownik ośrodka od 1998 r. oraz realizator programów psychoedukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień. Wieloletni pracownik Poradni Profilaktyki i    Terapii Uzależnień w Łodzi, gdzie pracuje z rodzinami osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.

 

 

 

Damian

 

 Damian Gurdziel- instruktor terapii uzależnień, student III roku pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, instruktor sportu. Trener w ramach projektów aktywizacji zawodowej „Możesz Inaczej”, „Moja Pasja- Moja  Praca”.

 

 

 

Jola

 

 Jolanta Wasilewska- pracownik administracyjny, odpowiedzialny za pion żywienia. Od lat zajmuje się współpracą z lekarzami pracującymi w ośrodku, Sanepidem, a także koordynacją remontów placówki,  mających na celu przystosowanie jej do obowiązujących wymogów.

 

 

IMG_52434

 

Karolina Pawłowska- studentka IV roku psychologii UŁ, specjalność psychologia kliniczna.Przez rok była stażystką w naszym ośrodku. Poza psychologią jest osobą aktywną sportowo – ze społecznością uczestniczy w  treningach tanecznych Zumby.

 

 

 

2016-05-27 14

 

Patrycja Sławska – specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji, mgr psychologii, absolwentka KUL. Podczas studiów stażystka w ośrodku Monar w Ozorkowie, wolontariuszka  w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie.W wolnym czasie lubię podróżować autostopem, poznawać nowe kultury i uczestniczyć w festiwalach muzycznych .

 

 

ja

 

Siergiej Nabojkin- specjalista administracyjno-finansowy w ośrodku pracuje od 2001 roku. Z wykształcenia magister psychologii ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości. W ośrodku odpowiedzialny za funkcjonowanie biura zajmuje się ruchem chorych i statystkę oraz ściśle współpracę z NFZ.

 

 

 

Grażyna Kierszniewska- lekarz psychiatra, specjalizacja- psychiatria dzieci i młodzieży, posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi (również dorosłymi).

Magdalena Komuńska- lekarz pediatrii i medycyny rodzinnej, posiada 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą uzależnioną.

 

Kalendarz
Mapa

Click to open larger map