Get Adobe Flash player

 ZESPÓŁ:

Piotr Adamiak – dyrektor ośrodka w Łodzi i Ozorkowie

– mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej UW

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

– superwizor  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Siergiej Nabojkin – z-ca dyrektora

– mgr psychologii / studia podyplomowe z rachunkowości

– specjalista administracyjno-finansowy

Małgorzata Bogdanowicz – pracownik ds kadr i administracji

– specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Barbara Tokarska – kierownik ds. merytorycznych

– dr n. społ., pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Damian Gurdziel – mgr pedagogiki

– specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

– instruktor sportu

Katarzyna Raduchowska – mgr prawa
  – specjalista psychoterapii uzależnień  

Justyna Nowak – mgr psychologii

– specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Klaudia Klainwechter – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej

– specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Aleksander Adamiak – mgr psychologii

Aneta Chrząstek – instruktor terapii uzależnień (w trakcie specjalizacji)

Jolanta Wasilewska – pracownik administracyjny

– odpowiedzialna za pion żywienia oraz utrzymanie standardów sanitarnych.

Magdalena Komuńska – lekarz pediatrii i medycyny rodzinnej

Grażyna Kierszniewska –  lekarz psychiatrii

– Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

WSPÓŁPRACOWNICY:
Anna Kobalczyk– mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, nauczycielka jogi, technik relaksacyjnych, coach, trenerka rozwoju osobistego.
Od lipca 2020 roku prowadzi dla nas zajęcia z Jogi.