Get Adobe Flash player

 ZESPÓŁ:

Piotr Adamiak – dyrektor ośrodka w Łodzi i Ozorkowie

– mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej UW

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

– superwizor  Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Siergiej Nabojkin – z-ca dyrektora

– mgr psychologii / studia podyplomowe z rachunkowości

– specjalista administracyjno-finansowy

Małgorzata Bogdanowicz – pracownik ds kadr i administracji

– specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Barbara Tokarska – kierownik ds. merytorycznych

– mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacji

– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Damian Gurdziel – certyfikowany instruktor terapii uzależnień

– pedagog resocjalizacyjny

– instruktor sportu

Katarzyna Raduchowska – mgr prawa
  – specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)  

Arkadiusz Starzykowski – stażysta ośrodka

– student III roku psychologii UŁ

– animator działań twórczych

Katarzyna Szczęśniewicz – mgr psychologii

– specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Jacek Szczepaniak – psycholog

– specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Jolanta Wasilewska – pracownik administracyjny

– odpowiedzialny za pion żywienia oraz utrzymanie standardów sanitarnych.

Magdalena Komuńska – lekarz pediatrii i medycyny rodzinnej

Grażyna Kierszniewska –  dr n. med., Specjalista Psychiatrii (II Stopnia).

– Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

WSPÓŁPRACOWNICY:
Anna Kobalczyk– mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, nauczycielka jogi, technik relaksacyjnych, coach, trenerka rozwoju osobistego.
Od lipca 2020 roku prowadzi dla nas zajęcia z Jogi.