Get Adobe Flash player

 HISTORIA OŚRODKA

 

Ośrodek MONAR w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 106 powstał z inicjatywy grupy terapeutów i neofitów ośrodka MONAR w Sokolnikach. Pierwszy pacjent został przyjęty dnia 15.06.1984 r. Od początku działalności ośrodek przeznaczony był dla młodzieży w przedziale wiekowym 15­-20 lat. W początkowej działalności społeczność liczyła 10 osób. Pierwszym liderem i kierownikiem był Marian Grześkowiak, poprzednio pracujący jako wychowawca w ośrodkach MONAR we Wrocławiu i Sokolnikach.

Placówka w Łodzi była drugą (po ośrodku w Gdańsku), która w ramach działalności Stowarzyszenia MONAR przeznaczona była do pracy z młodzieżą. W 1986 r. część kadry wraz z grupą starszych pacjentów (10 osób) otworzyła nową placówkę w Kęblinach. W ośrodku na Tuszyńskiej pozostała grupa młodszych pacjentów w wieku 14-­16 lat. Program został zmodyfikowany na bardziej przyjazny i mniej restrykcyjny.

Na początku 1997 r. nastąpiła całkowita zmiana kadry i programu ośrodka, co było następstwem długotrwałego kryzysu placówki pod względem merytorycznym jak i finansowo-­gospodarczym.

Kierownikiem został Piotr Adamiak­ długoletni pracownik Stowarzyszenia, członek zespołu tworzącego ośrodek w 1984 r. Ośrodek zaczął wychodzić z kryzysu. Zwiększył liczbę pacjentów z 20 do 30 osób. Z chwilą wprowadzenia przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii procesu certyfikacji terapeutów uzależnień, ośrodek uzyskał rekomendację jako placówka stażowa, którą posiada do chwili obecnej. W 2005 roku otwarto filię ośrodka w Ozorkowie, co było spowodowane potrzebą poszerzenia ilości miejsc i rozwinięcia programu.

Od 2011 r. w ośrodku realizowany jest program krótkoterminowy (6 miesięcy) dla młodzieży pełnoletniej w przedziale wiekowym 18­-25 lat.